ΜΕΡΟΣ 1: Δημιουργήστε την Επιχείρηση σας

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Γνώση:

 • Έννοια και χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας
 • Μοντέλο Επιχειρηματικής Ιδέας
 • Γνώσητηςδιαδικασίας στρατηγικού προγραμματισμού και τηςσχέσηςμεταξύ της αγοράς και τωνεσωτερικών πόρων
 • Γνώσητωνστοιχείωντου επιχειρηματικού μοντέλου και τηςδημιουργίας αξίας

Ικανότητες:

 • Εντοπισμός επιχειρηματικών ικανοτήτων
 • Ανάλυση και αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας
 • Χρήση των εργαλείων ανάλυσης της αγοράς
 • Συγγραφή του Πλάνου Μάρκετινγκ
 • Σχεδιασμός επιχειρηματικού μοντέλου
 • Ανάγνωση και διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού πλάνου

Συμπεριφορές:

 • Λογική αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Επικοινωνία και παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου

ΜαθησιακέςΔραστηριότητες (σύνδεση με την εβδομάδα 2 στο  MOOC https://www.coursesites.com/s/_EIBI)

 • Επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρηματικής ιδέας
 • Τρόπος διεξαγωγής Ανάλυσης Αγοράς
 • Διαφημίστε την Επιχείρηση σας
 • Να γίνει από INSIGNARE (Ημέρα 4)
 • Να γίνει από INSIGNARE(Ημέρα 5)
 • Δραστηριότητα Σύνθεσης του Μέρους1: Δημιουργήστε την επιχείρηση σας

Κατεβάστεόλες τις ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – MOOC – ΟΛΑ

Μαθησιακές Πηγές

Επιχειρηματικότητα και έναρξη της Επιχείρησης
Ανάλυση Αγοράς
Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές  / Μαθησιακές Πηγές
ΕπιχειρηματικόΜοντέλο, Μάρκετινγκ και Στρατηγικές Πωλήσεων Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές  / Μαθησιακές Πηγές
Οικονομικές Προβλέψεις Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές  / Μαθησιακές Πηγές
Χρηματοδότηση της επιχείρησης σας Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές  / Μαθησιακές Πηγές

Εργαλεία Αξιολόγησης

EN  IT  ES  PT  CY  RO