Από το 2008, τη σοβαρότερη οικονομική κρίση που σημειώθηκε στην Ευρώπη, πάνω από 25 εκατομμύρια έχουν μείνει άνεργοι. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και ένα μέσο για τη βελτίωση του επιπέδου απασχόλησης. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες. Στην Ευρώπη, λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) των εργαζομένων προτιμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ στις ΗΠΑ και την Κίνα περισσότερο από 50%.

Το πρόγραμμα “European Incubator for Business Ideas”  έχει ως στόχο να επιτρέψει στους μαθητές και τους ενήλικες να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την απασχολησιμότητά τους, να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Οκτώ εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός καινοτόμου Ευρωπαϊκού Προτύπου Επιχειρηματικής Κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, για την έναρξη και την ενίσχυση μιας επιτυχημένης επιχείρησης, ενός προγράμματος σπουδών που εστιάζεται στις μειονεκτούσες ομάδες και κατάρτισης / μάθησης / εργαλεία, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και την υλοποίησή της.

Το έργο θα δημιουργήσει ένα δίκτυο για τη μεταφορά ορθών πρακτικών και επιχειρηματικών ιδεών, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας, την ενθάρρυνση, την υποστήριξη μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών της ομάδας στόχου, μέσω της παροχής πληροφοριών, συμβουλών, εξατομικευμένης βοήθειας και ευκαιριών και πόρων μάθησης στο διαδίκτυο.