Μέρος 3: ΣτηνΑγορά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση

 • Κατανόησητης αλυσίδας εφοδιασμού πεδίου, Γνώσητων ΤΠΕ στηνεφοδιαστική αλυσίδα
 • Κατανόηση νομικών διαδικασιών
 • Γνώση των κανονισμών της ΕΕ
 • Γνώση των Κανόνων ευρεσιτεχνίας
 • Διαδικτυακή διαφήμιση – Ιεράρχηση των τακτικών
 • Τύποι επιχειρηματικών συμβολαίων

Ικανότητες:

 • Προμήθεια υπηρεσιών / προϊόντων στην αγορά
 • Διασφάλιση εύκολης και οικονομικά αποδοτικήςμεταφοράς προϊόντος / υπηρεσίας
 • Εφαρμογή ΤΠΕ στηνεφοδιαστικήαλυσίδα
 • Χρήση των κοινωνικών δικτύων και της τεχνολογίας
 • Καινοτομία στα προϊόντα / υπηρεσίες
 • Αξιολόγησητωντρεχουσώντάσεων της Αγοράς
 • Εγγραφή εταιρίας
 • Αξιολόγησητωνφορολογικών επιπτώσεων.Αξιολόγησητωνδικαιωμάτων νομικήςοντότητας

Συμπεριφορές:

 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φιλικά προς ΤΠΕ
 • Λογική Αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Αρμοδιότητες:

 • Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς επικοινωνίας και διαφήμισης
 • Εφαρμοσμένηιεραρχίατωντακτικώντηςδιαδικτυακής διαφήμισης
 • Πως να επιλέξετε τύπους επιχειρηματικών συμβολαίων
 • Δημιουργήστεέναεπιχειρηματικόπλάνοκαθώςκαιένα οικονομικό πλάνο
 • Αναλύστε την αγορά των προμηθευτών
 • Διαχειριστείτε τις διαδικασίες μεταφοράς
Μαθησιακές Δραστηριότητες

Πωςναξεχωρίσετε, να διατηρήσετε και να αναπτύξετε την επιχείρηση σας

Αλυσίδα εφοδιασμού και μεταφορά

Διαφημίστε την επιχείρηση σας

Εγγραφή της εταιρίας

Σύνθεση δραστηριότητας για το Μέρος 3 : Στην Αγορά

Κατεβάστεόλεςτις  Μαθησιακές Δραστηριότητες τουMOOC

Μαθησιακές Πηγές
Πως να ξεχωρίσετε, να διατηρήσετε και να αναπτύξετε την επιχείρηση σας Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές / Μαθησιακές πηγές 
Αλυσίδα εφοδιασμού και μεταφορά Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές / Μαθησιακές πηγές
Επικοινωνιακά ζητήματα Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές / Μαθησιακές πηγές

 

Εργαλεία Αξιολόγησης EN  IT ES PT  Cy  RO