ΜΕΡΟΣ 2: Ξεκινήστε!

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις:

•     Κατανόησητουεπιχειρηματικούμοντέλου
•     ΚατανόησητουΝομικούπλαισίουειδικάσεθέματα που αφορούν πνευματική ιδιοκτησία.
•    Κατανόησητηςδιαφοράςμεταξύεμπορικήςεπωνυμίας, ευρεσιτεχνίαςκαιπατέντας.
•     Κατανόησηθεμάτωνδιοίκησης.  •     Κατανόησηδιοίκησηςεπιχειρήσεων
•     Κατανόησηβασικώνλογιστικώναρχων

Δεξιότητες:

•     Δημιουργίαεταιρικήςδιακυβέρνησηςβασισμένηστοεπιχειρηματικόπλάνο
•     Κατοχύρωσητωνπνευματικώνδικαιωμάτων.
•     Διερεύνησητωνδυνατοτήτωνσεθέματαπνευματικήςιδιοκτησίαςστηνχώρα
•     Δημιουργίαοργανωτικήςδομής
•     Καθιέρωσητωνηγετικώντάσεων.
•     Χρήσηλογιστικώνκαιχρηματοοικονομικώνκαταστάσεων

Νοοτροπίες:

•     Διοίκηση σε θέματα διαχείρησης πόρων.
•     Θέματαπνευματικήςιδιοκτησίαςεντοςτηςεπιχείρησης
•     Ευθύνες διοίκησης
•     Ομοιομορφία στο λογιστικό χειρισμό

Μαθησιακές Δραστηριότητες (https://www.coursesites.com/s/_EIBI)

Τιείναι ο επιχειρηματίας; Ποια εταιρική δομή πρέπει να χρησιμοποιήσω για την επιχειρηματική μουιδέα;

Νομικάθέματα – εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Λογιστικά

Μελέτες Περιπτώσεων

Δραστηριότητα Σύνθεσης για το Μέρος 2 : Ξεκινήστε

Κατεβάστε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες του  MOOC

Μαθησιακές Πηγές

Νομικές Μορφές και ΔΙακυβέρνηση Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές  / Μαθησιακές Πηγές
Νομικά ζητήματα Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές  / Μαθησιακές Πηγές
Οργάνωση και Διαχείριση Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές  / Μαθησιακές Πηγές
Λογιστικά και Φορολογίες Εργαλεία εκμάθησηςστα Αγγλικά,Ρουμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Εκπαιδευτικές  / Μαθησιακές Πηγές

Εργαλεία Αξιολόγησης

EN  IT  ES PT  CY  RO